Peter Wattel is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en staatsraad in buitengewone dienst en redacteur van het NJB.

Artikelen van Peter Wattel

Blog
Enige hoofdlijntjes
De wetgevende en de rechtsprekende macht worden doelbewust tegenover elkaar gezet, terwijl een democratische rechtsstaat alleen bestaanbaar is als (juist) politici zich er onvoorwaardelijk voor inzetten.
29 mei 2024 Vooraf Peter Wattel
Blog
Over miskleunen en meanderen
Het arrest Lexel is evident onjuist en de A-G heeft gelijk dat het dan geen zin heeft om te proberen dat arrest ergens in te passen. Resteert de vraag of het HvJ dat ook ruiterlijk gaat toegeven of toch weer gaat meanderen.
20 maart 2024 Vooraf Peter Wattel
Blog
Moeten de goeden onder de kwaden lijden?
De goeden moeten nu dus onvermijdelijk onder de kwaden lijden: in alle WOZ-, autobelasting- en Mulderzaken is de vergoeding bij te lange duur verlaagd van € 500 naar € 50 per half jaar, is ook de proceskostenvergoeding verlaagd, en worden de vergoedingen niet meer aan de bureaus uitbetaald, maar alleen nog aan de klant.
24 januari 2024 Vooraf Peter Wattel
Blog
De belastingparagrafen van de drie grootst gepeilden
Geen van drieën lijkt te zien dat we fiscaal nog jarenlang geregeerd zullen worden niet door hen, maar door de ICT-problemen bij de belastingdienst, en dat eenvoud en uitvoerbaarheid illusies zijn.
21 november 2023 Vooraf Peter Wattel
Blog
Prejudicieel vraag en aanbod
Nationale hoogste rechters zullen te minder geneigd zijn het gezag van Luxemburg te erkennen als zij gedelegeerd worden aan een lagere rechter die in hun ogen nog minder constitutioneel gezag heeft.
19 september 2023 Vooraf Peter Wattel
Blog
Het jaar van de Unicorn en voorheen de acceptgiro
Over het toetreden van Nederland tot de selecte club van publieke unicorns met een economie groter dan € 1 biljoen en wetenswaardigheden op microniveau uit de jaarrapportage van de Belastingdienst.
31 mei 2023 Vooraf Peter Wattel
Blog
En attendant l’unanimité
Arrest HvJ inzake Luxemburgse FFT rulings stimuleert lidstaten met kleine thuismarkt (waar grote multinationals hoe dan ook weinig omzet halen) om het zakelijkheidsbeginsel uit hun belastingwet te schrappen of niet toe te passen, om financiële en fiscale dienstverlening aan te trekken.
19 april 2023 Vooraf Peter Wattel
Blog
Too profitable to tax; too smart to regulate
Zoals bij de kredietcrisis systeembanken too big to fail bleken, zo lijkt Big Oil too profitable to tax en Big Tech too smart to regulate.
14 februari 2023 Vooraf Peter Wattel
Blog
Wat, met de Landspraktijk?
De Staat en Pels Rijcken zijn kennelijk tot elkaar veroordeeld, maar lijken daar geen van beiden mee te zitten.
13 december 2022 Vooraf Peter Wattel
Blog
Economische integratie
Ook de aanslag op Nord Stream laat zien hoe economische integratie kan verkeren in uitgelezen mogelijkheden tot al dan niet hybride oorlogvoering.
18 oktober 2022 Vooraf Peter Wattel