Peter Wattel is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en staatsraad in buitengewone dienst en redacteur van het NJB.

Artikelen van Peter Wattel

Blog
Moeten de goeden onder de kwaden lijden?
De goeden moeten nu dus onvermijdelijk onder de kwaden lijden: in alle WOZ-, autobelasting- en Mulderzaken is de vergoeding bij te lange duur verlaagd van € 500 naar € 50 per half jaar, is ook de proceskostenvergoeding verlaagd, en worden de vergoedingen niet meer aan de bureaus uitbetaald, maar alleen nog aan de klant.
24 januari 2024 Vooraf Peter Wattel
Blog
De belastingparagrafen van de drie grootst gepeilden
Geen van drieën lijkt te zien dat we fiscaal nog jarenlang geregeerd zullen worden niet door hen, maar door de ICT-problemen bij de belastingdienst, en dat eenvoud en uitvoerbaarheid illusies zijn.
21 november 2023 Vooraf Peter Wattel
Blog
Prejudicieel vraag en aanbod
Nationale hoogste rechters zullen te minder geneigd zijn het gezag van Luxemburg te erkennen als zij gedelegeerd worden aan een lagere rechter die in hun ogen nog minder constitutioneel gezag heeft.
19 september 2023 Vooraf Peter Wattel
Blog
Het jaar van de Unicorn en voorheen de acceptgiro
Over het toetreden van Nederland tot de selecte club van publieke unicorns met een economie groter dan € 1 biljoen en wetenswaardigheden op microniveau uit de jaarrapportage van de Belastingdienst.
31 mei 2023 Vooraf Peter Wattel
Blog
En attendant l’unanimité
Arrest HvJ inzake Luxemburgse FFT rulings stimuleert lidstaten met kleine thuismarkt (waar grote multinationals hoe dan ook weinig omzet halen) om het zakelijkheidsbeginsel uit hun belastingwet te schrappen of niet toe te passen, om financiële en fiscale dienstverlening aan te trekken.
19 april 2023 Vooraf Peter Wattel
Blog
Too profitable to tax; too smart to regulate
Zoals bij de kredietcrisis systeembanken too big to fail bleken, zo lijkt Big Oil too profitable to tax en Big Tech too smart to regulate.
14 februari 2023 Vooraf Peter Wattel
Blog
Wat, met de Landspraktijk?
De Staat en Pels Rijcken zijn kennelijk tot elkaar veroordeeld, maar lijken daar geen van beiden mee te zitten.
13 december 2022 Vooraf Peter Wattel
Blog
Economische integratie
Ook de aanslag op Nord Stream laat zien hoe economische integratie kan verkeren in uitgelezen mogelijkheden tot al dan niet hybride oorlogvoering.
18 oktober 2022 Vooraf Peter Wattel
Blog
Tussen € 0,47 en € 500.000
Over oneerlijke, excessieve financiële lasten voor de een en financiële slaatjes voor de ander.
12 juli 2022 Vooraf Peter Wattel
Blog
DEBRA of ZEBRA?
Terwijl de hele wereld tot nu toe vrij vergeefs probeert het mondiale mobiele kapitaal zijn fair share aan belasting te laten betalen, begeeft de Commissie zich in bedrijfsfinancieringsdogmatiek.
17 mei 2022 Vooraf Peter Wattel