Peter Wattel is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, hoogleraar Europees belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Staatsraad in buitengewone dienst en redacteur van het NJB.

Artikelen van Peter Wattel

Blog
Uit de klei getrokken / de kluiten gewassen
Klei, zand, stro, blaadjes, takjes. Veel geduld. En fixeer. En lijm, vermoedelijk, want - zoals de maker het treffend verwoordde - “je wilt niet dat met kerst alles van de wand af flikkert.”
30 augustus 2021 Vooraf Peter Wattel
Blog
Gefeliciteerd!
Het is duidelijk wat de informateur uit dit rapport moet meenemen: (i) investeren in vertrouwen, en (ii) een vrouwelijke premier die (iii) bij een volgende golf meteen streng ingrijpt en volhoudt.
11 mei 2021 Vooraf Peter Wattel
Blog
Marktconforme Profit shifting
Het Hof van Justitie lijkt in het arrest Lexel AB niet te zien dat een marktconforme groepslening zelf onzakelijk kan zijn of onzakelijk omgeleid kan zijn.
9 maart 2021 Vooraf Peter Wattel
Blog
Pandemiewinstbelasting
Negatieve gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven vinden wij geen gewoon ondernemersrisico; abnormale bedrijfswinsten als gevolg, zijn ook geen gewoon ondernemerssucces
19 januari 2021 Vooraf Peter Wattel
Blog
SLAPP en persvrijheid
In Nederland lijkt de persvrijheid vooralsnog meer van onder dan van boven bedreigd te worden, maar helemaal zeker is dat niet: een geslaagde SLAPP blijft denkelijk buiten beeld.
8 december 2020 Vooraf Peter Wattel
Blog
RBG
Opperrechter Ruth Bader Ginsburg, vrijdag overleden op 87-jarige leeftijd, was een rock star, alom bekend als (Notorious) RBG.
22 september 2020 Vooraf Peter Wattel
Blog
Die Kompetenz-Kompetenz
Het BVerfG heeft geen ongelijk dat hij het HvJ erop wijst dat overtuigingskracht en motiveringskwaliteit meer gezag produceren dan beroep op bevoegdheden en naar jezelf verwijzen.
22 juni 2020 Vooraf Peter Wattel
Blog
In tijden van nood leert men
Het is te hopen dat de lopende Umwertung aller Werten meebrengt dat we ook lang na deze crisis nog inzien dat fatsoenlijk ondernemen véél belangrijker en beter zijn voor de maatschappij en de mens.
5 mei 2020 Vooraf Peter Wattel
Blog
Het paard achter de wagen
Met langs elkaar heen werkende projecten en projectjes wordt thans improviserend gedweild met de kraan open.
9 maart 2020 Vooraf Peter Wattel
Blog
Staatssecretaris worden?
Rond de eeuwwisseling won de belastingdienst nog prijzen voor het beste management van complexe reorganisaties en stond hij bekend als de beste ter wereld. Moeten we daarvoor inmiddels echt in Rusland zijn?
20 januari 2020 Vooraf Peter Wattel