Het waterschap Rivierenland maakt op 10 oktober 2023 bekend de schade door PFAS van Chemours te verhalen op het bedrijf. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden verschillende stoffen die een risico vormen voor mens en milieu. Ze zijn onder andere jarenlang uitgestoten door Chemours.

De afgelopen jaren heeft het waterschap PFAS in een groot deel van hun werkgebied aangetroffen. Het werkgebied van Rivierenland ligt onder meer in Zuid-Holland en grenst aan Dordrecht, waar Chemours ligt. Het waterschap startte uit zorg voor de waterkwaliteit in 2018 met metingen naar PFAS in de buurt van Chemours. Daarin werden verontrustende concentraties PFAS gevonden, die met de nieuwste inzichten van het RIVM als gevaarlijk hoog te duiden zijn. De verontreiniging van water en bodem met PFAS moet stoppen. Deze stoffen horen niet thuis in water en bodem. Waterschap Rivierenland wil de schade verhalen op Chemours. Wat precies de schade is, moet nog blijken. Het gaat onder meer om financiƫle schade door uitgebreide metingen en het verwerken van met PFAS verontreinigde bagger en slib uit sloten.

Bron: www.waterschaprivierenland.nl

Laatste nieuws