Advocaten(kantoren) kunnen een beroep op afscherming van het bezoekadres in het Handelsregister doen. NOvA heeft hierover op 2 januari 2023 een convenant met de Kamer van Koophandel afgesloten.

Het ‘zijn van advocaat’ is voldoende om voor afscherming in aanmerking te komen. Wel geldt een aantal voorwaarden. Afscherming kan alleen als het bezoekadres, van een vof, cv, maatschap, vereniging of stichting, gelijk is aan het woonadres. Ook moet er een alternatief postadres, zoals een postbus, worden geregistreerd. Voor eenmanszaken kan het bezoekadres zonder opgaaf van redenen worden afgeschermd, ook als het bezoekadres afwijkt van het woonadres. Afscherming is niet mogelijk voor (buitenlandse) kapitaalvennootschappen zoals bv’s en nv's.

Bron: www.advocatenorde.nl

Laatste nieuws