Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag aan smartengeld voor slachtoffers is volgens Slachtofferhulp Nederland sprake van willekeur. In vergelijkbare zaken zijn er ‘onaanvaardbare verschillen’.

Smartengeld is een vergoeding voor ‘immateriële schade’, dus bij lichamelijk of geestelijk letsel. ‘De hoogte van het bedrag verschilt per gerecht en per rechter’, zegt Jansen. ‘Het ene slachtoffer krijgt € 10.000, waar iemand in een vergelijkbare zaak € 2000 krijgt. Dit zijn onaanvaardbare verschillen die wij de slachtoffers niet kunnen uitleggen.’

Daarnaast wordt de hoogte van het smartengeld niet onderbouwd door strafrechters. In het vonnis wordt een bedrag genoemd dat naar ‘redelijkheid en naar billijkheid’ is bepaald. Slachtofferhulp wil dat dit verandert. ‘Leg uit waarom je vindt dat een verkrachte vrouw met € 500 prima bediend is’.

Database

Slachtofferhulp houdt op basis van zo’n 14.000 rechtszaken per jaar in een database bij wat gangbare bedragen zijn voor slachtoffers van misdaden als mishandeling, misbruik of verkrachting. Volgens Jansen zou de rechterlijke macht dat ook moeten doen. De Raad voor de rechtspraak noemt motivering bij het toekennen van smartengeld een punt van aandacht.

 

 

Bron: www.slachtofferhulp.nl

Laatste nieuws