De rechtbank in Assen heeft op 1 december 2022 de bestuurder van een trekker bij afwezigheid van alle schuld ontslagen van rechtsvervolging voor artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994. Ook oordeelt de rechtbank dat er geen sprake was van onoplettendheid bij het treinongeluk.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte ten tijde van het ongeval niet zeer of aanmerkelijk onvoorzichtig of onoplettend heeft gereden, zodat van schuld als bedoeld in artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 niet kan worden gesproken. Wel is bewezen dat verdachte als bestuurder van een tractor een trein niet voor heeft laten gaan met als gevolg een botsing tussen die trein en de gronddumper die achter de tractor hing.

Zichtlijnen voldoen niet aan de norm

De rechtbank is evenwel van oordeel dat verdachte bij afwezigheid van alle schuld moet worden ontslagen van rechtsvervolging. Uit onderzoek van de NS en ProRail is gebleken dat op dat moment bij ongeveer de helft van alle onbewaakte spoorwegovergangen waar NS op rijdt de zichtlijnen niet voldeden aan de norm. Ook met zichtlijnen die voldoen aan de norm heeft zwaar of lang verkeer te weinig tijd bij hoge snelheden van de trein. Dit kan tot een situatie leiden waarbij, ondanks dat alles aan de normen voldoet en de bestuurder en machinist doen wat er van hen wordt gevraagd, er toch een ongeval kan plaatsvinden. Regen en grondmist zorgden voor verslechterde zichtomstandigheden voor overweggebruiker en machinist waardoor het zicht op elkaar beperkt werd. Voorts hebben de NS en ProRail naar aanleiding van het ongeval in Hooghalen direct een aantal maatregelen genomen om de veiligheid bij een onbewaakte spoorwegovergang te vergroten, waaronder het wijzigen van de kleurstelling van bepaalde type treinen. Machinisten hebben daarnaast direct na het ongeval de instructie gekregen om de frontlampen feller te zetten tijdens het naderen van een onbewaakte spoorwegovergang. Van verdachte kon niet worden verwacht dat hij op de hoogte was van alle feitelijke omstandigheden die zijn zicht zodanig beperkten dat hij, hoe zorgvuldig uitkijkend ook, een botsing met een trein zou kunnen veroorzaken.

ECLI:NL:RBNNE:2022:4469

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws