De Europese Commissie heeft op 1 maart 2023 voorstellen gedaan voor de modernisering van het rijbewijs, het vergemakkelijken van de internationale handhaving van verkeersregels en een rijverbod voor de hele EU.

Een belangrijke doelstelling van de nieuwe regels is het verhogen van de verkeersveiligheid door onder andere:

 • Een proeftijd van ten minste twee jaar voor beginnende bestuurders die geslaagd zijn voor hun examen en nultolerantie voor rijden onder invloed.
 • Jongeren zullen vanaf 17 jaar rijexamen mogen afleggen en onder begeleiding met auto's en vrachtwagens beginnen rijden om ervaring op te doen.
 • De rijopleiding en het rijexamen worden aangepast om bestuurders beter voor te bereiden op de aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers op de weg.
 • Een gerichtere beoordeling van de medische geschiktheid, waarbij rekening wordt gehouden met de vooruitgang in de behandeling van ziekten zoals diabetes. Bestuurders zullen ook worden aangemoedigd om hun rijvaardigheid en kennis bij te werken om gelijke tred te houden met technologische ontwikkelingen.

Om de erkenning van rijbewijzen tussen de EU-landen te vereenvoudigen, stelt de Commissie daarnaast voor om een digitaal rijbewijs in te voeren.

Internationale handhaving verkeersveiligheid

Om daders beter te kunnen identificeren, stelt de Commissie voor om handhavingsautoriteiten toegang te gegeven tot de nationale rijbewijsregisters. De huidige wetgeving heeft betrekking op de meest voorkomende en zwaarste overtredingen, zoals te snel rijden en rijden onder invloed. De Commissie stelt voor het toepassingsgebied van de wet uit te breiden tot:

 • onvoldoende afstand houden tot de voorligger;
 • gevaarlijke inhaalmanoeuvres;
 • gevaarlijk parkeren;
 • een of meer doorlopende witte lijnen overschrijden;
 • tegen de rijrichting in rijden;
 • de regels voor het gebruik van noodcorridors niet volgen;
 • rijden met een te zwaar geladen voertuig.

Rijverbod EU

Volgens de huidige regels kan een bestuurder geen rijverbod in de hele EU krijgen als hij een overtreding heeft begaan in een andere lidstaat dan die waar zijn rijbewijs is afgegeven. Om straffeloosheid onder verkeersovertreders te voorkomen, zal een nieuw systeem worden ingevoerd dat een rijverbod in de hele EU mogelijk maakt als een lidstaat daartoe besluit omdat een bestuurder een overtreding op zijn grondgebied heeft begaan. Het nieuwe voorstel heeft betrekking op zware verkeersovertredingen zoals te snel rijden, rijden onder invloed van alcohol of drugs en overtredingen die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Bron: www.ec.europa.eu

Laatste nieuws