Een coalitie van eisers, verenigd onder de naam ‘Vertrouwen in de GGZ’, heeft op 12 februari 2023 een rechtszaak aangekondigd tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa verplicht psychiaters en psychologen om indringende vragenlijsten over hun cliënten aan een databank te leveren.

De lijsten beslaan een brede verzameling sociale en mentale problemen, die de behandelaar een score moet geven. Met deze informatie wil de NZa de zorgprestaties van behandelaren meten en met elkaar vergelijken. Behandelaren die de vragenlijsten niet aanleveren, krijgen een dwangsom van de NZa. De partijen achter de rechtszaak zien dit als een onacceptabele inbreuk op het beroepsgeheim van behandelaren en de privacy van cliënten. Het aanleveren van informatie uit een medisch dossier aan een landelijke organisatie ondermijnt de basis voor een gezonde behandelrelatie die gestoeld is op vertrouwen. De meest intieme informatie over iemands geestelijke toestand en de problemen die iemand daardoor ervaart, blijft niet langer binnen de spreekkamer. Cliënten kunnen niet meer vrijuit spreken over hun problemen als ze weten dat deze informatie niet veilig bij hun psychiater of psycholoog blijft. Bovendien missen de vragenlijsten van de NZa een wetenschappelijke onderbouwing. De meetmethode waarop de vragenlijsten zijn gebaseerd, is ongeschikt om de prestaties van behandelaars onderling te vergelijken. Zowel de Algemene Rekenkamer als een groep hoogleraren Psychiatrie kwamen tot die conclusie in de afgelopen jaren.

Steun voor de rechtszaak

De coalitie van eisers bestaat uit psychiaters, psychologen en cliënten in de GGZ. LOC Waardevolle Zorg, het Platform Burgerrechten en Stichting KDVP hebben zich als organisaties aangesloten bij de eisers. Voor de rechtszaak wordt breed gesteund door academici en organisaties op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Onder de steunbetuigingen bevinden zich veertien hoogleraren in de psychologie en psychiatrie, vakbonden FNV en CNV Zorg & Welzijn en verschillende landelijke en lokale zorgorganisaties.

Bron: www.vertrouwenindeggz.nl

Laatste nieuws