In een artikel in NRC van 19 januari 2023 uit de Raad voor de Kinderbescherming haar zorgen over het gebrek aan jeugdhulp voor jongeren die een strafbaar feit hebben begaan. De forensische zorg voor jongeren moet volgens de Raad weer landelijk geregeld worden.

Jeugdhulp voor jongeren die een strafbaar feit hebben begaan, is onvoldoende beschikbaar. Vanwege het gebrek aan behandelplekken adviseren raadsonderzoekers nu soms lichtere jeugdhulp dan eigenlijk nodig is. Signalen dat de uitvoering van het jeugdstrafrecht vastloopt, zijn er al langer. In 2020 liet het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek uitvoeren om naar de knelpunten en afgelopen zomer trokken kinderrechters in de Volkskrant aan de bel. Dat de Raad voor de Kinderbescherming nu opnieuw aandacht vraagt voor dit probleem, heeft te maken met de verharding van de jeugdcriminaliteit. Hoewel minder jongeren met politie en justitie in aanraking komen, worden de delicten wel steeds ernstiger. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat NRC weten de signalen over de problemen in het jeugdstrafrecht te herkennen en te werken aan verbetering van het stelsel. VNG verwijst naar oorzaken als personeelstekorten, hoge werkdruk en toenemende zorgvraag spelen. De Raad vindt dat de forensische zorg aan jongeren landelijk geregeld moet worden, zoals dat bij volwassenen het geval is.

Bron: www.nrc.nl

Laatste nieuws