De Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) roept professionals op om mee te denken over mogelijke adviesonderwerpen voor het strategisch meerjarenprogramma. Input leveren voor het programma kan via dit formulier.

De RSJ adviseert op verzoek en op eigen initiatief over de toepassing en uitvoering van beleid en wet- en regelgeving op het gebied van detentie, forensische zorg, reclassering en jeugdbescherming. In het nieuwe strategisch meerjarenprogramma wil de Raad in de grote lijnen duiden welke ongevraagde adviezen de Raad wil uitbrengen. Gestreefd wordt met actuele, betekenisvolle en effectieve adviezen bij te dragen aan de ontwikkeling van beleid en wet- en regelgeving, ook met oog op de praktijk. RSJ biedt betrokkenen binnen het werkveld de mogelijkheid om mee te denken. Reageren is mogelijk tot 7 juni aanstaande via dit formulier.

Bron: www.rsj.nl

Laatste nieuws