De Belastingdienst heeft op grote schaal persoonlijke gegevens van belastingbetalers - waaronder uitingen op sociale media - van internet gehaald, in een computersysteem opgeslagen en gebruikt bij haar toezicht en fraudebestrijding. Het gebruik van de database RAM gebeurde ondanks interne twijfels over de rechtmatigheid hiervan en over de herkomst, juistheid en actualiteit van de opgeslagen data. Dat schrijft NRC in een bericht van 14 september 2023.

De gegevens werden opgeslagen in de database RAM, waarvan NRC dit voorjaar de grootschalige inzet onthulde. De privacyproblemen rond dit jarenlang gebruikte Risico Analyse Model (RAM) zijn nog groter dan in die publicatie omschreven, zo blijkt uit een interne rapportage uit 2017 die de Staatssecretaris van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. NRC schrijft verder dat de Belastingdienst wist dat het opslaan van persoonlijke informatie die burgers op internet deelden juridisch problematisch was. In de interne analyse staat dat de rechtsgrond voor de verwerking van dergelijke gegevens minimaal onderwerp van discussie is en in een aantal gevallen niet toegestaan door de Autoriteit Persoonsgegevens. De staatssecretaris heeft besloten een extern onderzoek in te stellen naar het gebruik van RAM en de gevolgen hiervan voor burgers. Ook de mogelijke rol van RAM in het Toeslagenschandaal komt daarbij aan bod.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) Rijksdienst – RAMv1.0

Brief van de Staatsecretaris van Financiën (31-08-2023) over stand van zaken Belastingdienst, Kamerstukken II 2022/23, 31066, nr. 1276

Bron: www.nrc.nl

Laatste nieuws