Verschillende wetenschappers, werkgevers, NGO's en betrokken burgers zijn een petitie gestart met een oproep om de toegang tot werk voor asielzoekers te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met Europees recht.

Eerder is tijdens het symposium Asielzoekers en het recht op werk een manifest uitgereikt dat de Minister van SZW hiertoe oproept. De petitie verzoekt:

  • De wachttijd van zes maanden te schrappen of in te korten;
  • De beperking tot 24 weken werken per jaar, want in strijd met EU recht, af te schaffen;
  • Administratieve barrières zoals het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning af te schaffen: volsta, net als bij Oekraïners met een melding bij het UWV van de tewerkstelling;
  • Te garanderen dat werken loont: informeer, harmoniseer en voorkom negatieve prikkels.

Bron: www.petities.nl

Laatste nieuws