Rechters kunnen landen dwingen tot een doelmatig klimaatbeleid. Misschien zijn rechtszaken wel de enige manier om de politieke onverschilligheid rond klimaatverandering te doorbreken, aldus Jaap Spier, advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Dertien juristen en wetenschappers uit negen landen mengen zich in het internationale klimaatdebat. Onder hen rechters van het hooggerechtshof van Brazilië en van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De groep heeft een handleiding opgesteld voor juristen die overheden via de rechter tot effectieve klimaatpolitiek willen verplichten.

De Nederlandse advocaat-generaal en hoogleraar aansprakelijkheidsrecht Jaap Spier nam met de Duitse filosoof Thomas Pogge van de Amerikaanse Yale University het initiatief voor het document, de 'Oslo Principles'. Het stuk is genoemd naar de Noorse hoofdstad waar de groep het raamwerk formuleerde.

In de Oslo Principles wijst de werkgroep op grondslagen in het bestaande recht die toepasbaar zijn op klimaatbeleid. Er zijn voldoende juridische mogelijkheden om een land te dwingen de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Rechters kunnen op grond van het internationaal recht, de rechten van de mens en het aansprakelijkheidsrecht oordelen wat een staat moet doen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, aldus de groep. In het geding zijn het recht op leven en gezondheid, de internationale vrede en veiligheid, voedselvoorraden en economische vooruitgang.

Bron: trouw.nl

Laatste nieuws