De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, de voorganger van de AIVD) heeft jarenlang het verschoningsrecht en andere basisregels van de rechtsstaat geschonden door illegaal informatie te verzamelen over Pieter Herman Bakker Schut (1941-2007).

Dit zegt Jacobin Nederland naar aanleiding van een onderzoeksartikel van Teun Dominicus. In november 2022 zijn ruim 70.000 persoonsdossiers die de BVD in de periode 1948-1998 heeft aangelegd, overgedragen aan het Nationaal Archief. Journalist Dominicus onderzocht voor socialistisch tijdschrift Jacobin het dossier van Pieter Herman Bakker Schut, een van de bekendste strafpleiters van Nederland. Bakker Schut verdedigde decennialang linkse actievoerders: van Maagdenhuisbezetters tot aan de leden van de Rote Armee Fraktion. Uit zijn persoonsdossier blijkt dat de BVD jarenlang zijn post onderschepte, vertrouwelijke gesprekken met collega’s en cliënten afluisterde en documenten ontvreemdde uit zijn kantoor. De onthullingen uit Bakker Schuts dossier werden voorgelegd aan betrokkenen en juridische experts: zij veroordelen het optreden van de BVD zonder uitzondering. In een artikel op www.jacobin.nl worden vraagtekens gezet bij het idee dat de democratische rechtsstaat burgers voldoende kan beschermen tegen een al te machtige overheid.

Bron: Persbericht Jacobin

Laatste nieuws