Het UWV en het Ministerie van SZW gaan in hoger beroep in de zaak van een asielzoeker die meer wil werken dan de Nederlandse wet toestaat. Dat meldt de NOS in een bericht van 17 mei 2023. De rechtbank bepaalde eerder dat de werkbeperking van 24 weken voor asielzoekers in strijd is met het Europees recht.

Volgens het UWV voorkomt de 24-wekentermijn dat asielzoekers de indruk krijgen dat een permanente verblijfsvergunning in het verschiet ligt. Bovendien kunnen asielzoekers zo geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als hun asielaanvraag is afgewezen. Het Ministerie van SZW laat weten dat het in hoger beroep gaat om tot in hoogste instantie hier helderheid over te krijgen. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het hier gaat om een zaak waarin één van de lagere rechters een dergelijke ingrijpende uitspraak doet, waardoor regelgeving ongeldig wordt verklaard. Dan ligt het in de rede om in hoger beroep te gaan. Ook is het ministerie, los van deze rechtszaak, aan het kijken naar belemmeringen die asielzoekers ervaren bij het toetreden tot de arbeidsmarkt waaronder de 24-weken eis.

Bron: www.nos.nl

Laatste nieuws