De artikelen in het NJB van deze week zijn geheel gewijd aan het thema Corona en recht. Publiekrechtelijke en gezondheidsrechtelijke aspecten, gevolgen voor het contractenrecht en de strafrechtspleging komen aan de orde. NJB stelt het vrijelijk beschikbaar voor alle geïnteresseerden. 

Lees het themanummer Corona en recht hier

Laatste nieuws