Het Europees Hof van Justitie heeft op 7 februari 2024 de goedkeuring door de Europese Commissie voor € 3,4 miljard staatssteun aan KLM tijdens de coronacrisis, nietig verklaard. De zaak was aangespannen door vliegtuigmaatschappij Ryanair die de steun als oneerlijke concurrentie zag.

In 2020 heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan Nederlandse staatssteun ten gunste van KLM. Deze steun bestond uit een staatsgarantie voor een banklening en uit een staatslening. Het totale bedrag van de steun bedroeg € 3,4 miljard. In 2021 heeft het HvJ EU het besluit van de Commissie echter nietig verklaard wegens ontoereikende motivering met betrekking tot de identificatie van de begunstigde van de maatregel in kwestie (ECLI:EU:T:2021:286). Vervolgens heeft de Commissie op 16 juli 2021 een nieuw besluit vastgesteld, waarin zij het standpunt heeft ingenomen dat de staatssteun verenigbaar was met de interne markt en dat KLM en haar dochterondernemingen de enige begunstigden van de steun waren, met uitsluiting van de andere vennootschappen van de groep Air France-KLM.

Arrest HvJ EU

De vliegtuigmaatschappij Ryanair is tegen dit besluit in beroep gegaan. In het arrest verklaart het HvJ EU de goedkeuring van de betreffende steun opnieuw nietig. Het is van oordeel dat de Commissie een fout heeft begaan bij de identificatie van de begunstigden van de verleende staatssteun, door de holding Air France-KLM en Air France - twee vennootschappen die deel uitmaken van de groep Air France-KLM - niet als begunstigden aan te merken. Het HvJ EU onderzoekt in dit verband de kapitaalbanden en de organieke, functionele en economische banden tussen de vennootschappen van de groep Air France-KLM, het contractuele kader op basis waarvan de maatregel in kwestie is vastgesteld, en het soort steun dat is verleend en de context waarin dit is gebeurd. Het HvJ EU komt op basis hiervan tot de slotsom dat de holding Air France-KLM en Air France op zijn minst indirect konden profiteren van het voordeel dat met de betreffende staatssteun werd verschaft.
Ook de goedkeuring van besluiten voor de Franse staatssteun aan Air France zijn eind vorig jaar nietig verklaard door het Europese Hof (ECLI:EU:T:2023:822 en ECLI:EU:T:2023:831).

HvJ EU 7 februari 2024, T-146/22 - Ryanair/Commissie (KLM II; COVID-19)

Bron: www.curia.europa.eu

Laatste nieuws