Tijdens de internationale week van Open Acces (22 - 28 oktober 2018) is het juridische platform OpenRecht - naar eigen zeggen - 'zacht' gelanceerd. Dit betekent dat het platform de deuren open zet opdat geïnteresseerden kunnen zien hoe het zich ontwikkeld. Bij de lancering bevat het platform ruim 100 eerder gepubliceerde publicaties van hoogleraren, wetenschappers, advocaten, en rechters. Publicaties die daar waar mogelijk verrijkt zijn met verwijzingen naar wetten, uitspraken, verordeningen, andere artikelen en meer. Aan het einde van het jaar zal het platform minimaal 1000 artikelen bevatten.

Het platform gaat niet alleen eerder gepubliceerde artikelen bevatten. Tevens zullen nieuwe artikelen, annotaties en commentaren opgenomen worden. Het platform is een publicatiemedium met een hoofdredactie en deelredacties per rechtsgebied (ondernemingsrecht, arbeidsrecht, staats- en bestuursrecht, etc.). Zij moeten de kwaliteit bewaken. Ook is er een bureauredactie. Op het platform worden nieuwe juridische stukken gepubliceerd.

Publicatie vindt enkel en alleen online plaats, maar het platform biedt ook mogelijkheden teksten op een gestructureerde wijze te printen. Juridische documenten die gepubliceerd worden op het platform, worden daar waar het kan gekoppeld aan andere relevante stukken. Hiernaast worden van alle documenten statistieken bijgehouden (views, downloads, verwijzingen). Het platform is hiermee onderdeel van een nieuwe juridische kennisinfrastructuur waarin wet- en regelgeving, rechtspraak en commentaren op gestructureerde wijze met elkaar verbonden zijn.

Het publicatieplatform wordt gerund door juristen en is in eerste instantie voor juristen. Daartoe is de Stichting OpenRecht opgericht. De Stichting OpenRecht heeft als doelstelling de toegankelijkheid, de actualiteit en de kwaliteit van online (juridisch-wetenschappelijke) content te verbeteren. Het doel wordt gerealiseerd door het inrichten van een publiek toegankelijk platform. Juristen uit de wetenschap, de praktijk, de rechterlijke macht kunnen bijdragen leveren aan dit platform. Tegelijkertijd kunnen en zullen zij het platform ook als bron gebruiken. Uiteraard kunnen ook niet-juristen het platform raadplegen en nadere duiding krijgen bij ontwikkelingen in het recht.

 

Voor meer informatie: www.stichtingpoc.nl en www.openrecht.nl

Laatste nieuws