De Nationale ombudsman lanceerde op 8 maart een nieuw platform, speciaal voor professionals: de Raadbaak. Op dit online platform delen professionals van verschillende organisaties kennis met elkaar en de Nationale ombudsman, worden praktische vragen beantwoord en knelpunten gesignaleerd.

Via de Raadbaak kunnen professionals, die in hun werk veel te maken krijgen met hulpvragen van burgers, deze vragen sneller beantwoorden. En voorkomen dat problemen groter worden en de Nationale ombudsman ingeschakeld moet worden. De Nationale ombudsman is ook actief onderdeel van de Raadbaak en heeft daarnaast een faciliterende, organiserende en verbindende rol in de community.

Naarmate de Raadbaak groter wordt, krijgt de Nationale ombudsman via de vragen en discussies op het platform een goed beeld van welke problemen er op welke plek spelen. Is het lokaal, regionaal of landelijk? Dat is voor de ombudsman van belang om te weten.
Het is belangrijk dat de Raadbaak doorgroeit, want hoe meer deelnemers, hoe effectiever het platform zal zijn. De Nationale ombudsman roept professionals van hulpverlenende instellingen op om vooral eens een kijkje te nemen op de Raadbaak: www.raadbaak.nl.

 

Bron: nationaleombudsman.nl

Laatste nieuws