De vrijstelling van strafbaarheid van een klant van een vergunningsloze prostituee die geconstateerde misstanden binnen 24 uur meldt, moet nader worden uitgewerkt. Dat schrijft de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies van 28 maart 2023 op de nota van wijziging van het wetsvoorstel regulering sekswerk.

 

De Raad vraagt zich ook af of het schrappen van de bestuurlijke boete voor prostituees zonder vergunning wel het beoogde effect heeft. Verder wil de Raad een toelichting waarom het wetgevingsadvies uit 2019 niet is opgevolgd. In het wetsvoorstel is onder meer een vergunningplicht voor seksbedrijven en prostituees opgenomen. Ook wordt de werkgever en de klant van de vergunningsloze prostituee strafbaar

Strafbaarheid klant

In de nota van wijzing is opgenomen dat een klant die binnen 24 uur misstanden meldt niet strafbaar is. Aan welke eisen moet die melding bijvoorbeeld voldoen? Wanneer begint die 24 uur te lopen én hoe bewijs je dat? En wat als tijdens een rechtszaak blijkt dat iemand die melding heeft gedaan; wat moet dan volgens de wetgever de uitspraak van de rechter zijn? Is die persoon dan wel schuldig, maar niet strafbaar? Of moet iemand volledig worden vrijgesproken? Of moet het OM niet ontvankelijk worden verklaard?

Geen boete voor prostituees zonder vergunning

Om ervoor te zorgen dat prostituees geen belemmering voelen om misstanden te melden, of aangifte te doen, is ook besloten de boete voor prostituees zonder vergunning te schrappen. De vraag is echter of die belemmeringen met de wijziging wel echt worden weggenomen. Juridisch gezien is het namelijk nog steeds onrechtmatig om zonder vergunning te werken. Ook is het voor hen lastig om ‘wit’ te werken. En is het dus denkbaar dat zij vrezen vervolgd te worden voor witwassen als ze aangifte doen bij de politie. Daarnaast is het aannemelijk dat een aangifte tegen een klant of pooier zal leiden tot verlies van werkzaamheden en daarmee het inkomen.

Nota van wijziging voorstel Wet regulering sekswerk

Advies Nota van Wijziging Wetsvoorstel regulering sekswerk

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws