De ministerraad heeft op 24 maart 2023 op voordracht van de Staatssecretaris van JenV ingestemd met het wetsvoorstel gemeentelijke taak asielopvang, ook wel spreidingswet genoemd. Ondanks kritiek van onder andere de Raad van State, is het voorstel niet aangepast.

De Raad van State heeft kritiek op de onnodig complexe procedure waarbij gemeenten aan de ene kant opvangplaatsen bij de minister kunnen aanbieden en daarbij een bonus kunnen ontvangen en aan de andere kant, op een later moment, binnen de provincie met elkaar moeten afstemmen welke gemeenten de overige opvangplaatsen gaan realiseren. De verdelingsprocedure en de ingebouwde financiële prikkels hebben bovendien een competitief element in zich en dragen niet bij aan de solidariteit tussen gemeenten die de regering op het oog heeft. Ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het College van de Rechten van de Mens hebben kritiek op het voorstel.

Kabinet: voorstel zorgt voor investering in opvanglocaties

Volgens het kabinet wordt met dit wetsvoorstel het voor gemeenten aantrekkelijker om te investeren in opvanglocaties die voor langere tijd beschikbaar zijn. Op deze manier komt stapsgewijs extra opvangcapaciteit beschikbaar. Het voorstel zorgt voor een betere verdeling van opvangplekken over Nederland. Gemeenten maken binnen hun provincies onderling afspraken over wie wat doet. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de ene gemeente asielopvang op zich neemt en een andere gemeente statushouders huisvest.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws