Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen (OO&R) hebben het initiatief ‘JURIST DOET WAT’ geïnitieerd. Doel van het initiatief is om met de gehele juridische sector in Nederland een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie en samenleving.

Aanleiding voor het initiatief is de publiekscampagne ‘IEDEREEN DOET WAT’ die de overheid het afgelopen najaar heeft gelanceerd (www.iedereendoetwat.nl).

Klimaattafels

Het initiatief JURIST DOET WAT’ bestaat in de kern uit 6 juridische ‘Klimaattafels’ die juristen in verschillende sectoren wil aanzetten om proactief bij te dragen aan het verduurzamen van hun organisatie en de transitie naar een duurzame economie en samenleving.

De klimaattafels dragen bij aan bewustwording, kennisdeling en netwerkgelegenheid met betrekking tot verduurzaming onder alle juristen in Nederland binnen de sectoren:
1) Gebouwde omgeving
2) Mobiliteit
3) Industrie
4) Energie
5) Landbouw & Landgebruik
6) Sector overkoepelende thema’s

Oproep aan alle juristen

Het NGB en het OO&R roepen alle juristen in Nederland op met suggesties te komen wat de jurist op zijn of haar expertisegebied kan doen voor de verduurzaming van de economie. U kunt als jurist bijvoorbeeld duidelijk maken op welke punten de huidige wet- en regelgeving aan verduurzaming in de weg staat en/of aangepast kan worden. U kunt ‘best practices’, modelcontracten of contractuele clausules met betrekking tot verduurzaming ontwikkelen. Ook het signaleren van juridische vragen kan waardevol zijn, omdat het vinden van een oplossing daarmee begint. De oproep is dus om dergelijke kennis, ervaringen, knelpunten, modelcontracten, voorstellen en casuïstiek met elkaar te delen. Het NGB en het OO&R richten deze oproep niet alleen aan de eigen leden van het NGB of de onderzoekers en partners van het OO&R, maar aan alle juristen in Nederland: advocaten, notarissen, bedrijfs- en overheidsjuristen, fiscalisten en rechtswetenschappers.

Het is de bedoeling om bijdragen met elkaar te delen door publicatie op de website ‘JURIST DOET WAT’ (www.ngb.nl/jurist-doet-wat). Iedere juridisch inhoudelijke inbreng die kan bijdragen aan de verduurzaming is welkom.

Voor juridisch-wetenschappelijke artikelen geldt dat zij naast de plaatsing op de website ook in een vaktijdschrift gepubliceerd kunnen worden. Als een artikel al in een vaktijdschrift is gepubliceerd, dan is meestal wel toestemming van de uitgever vereist om het tevens op de website te kunnen plaatsen. De ervaring leert dat uitgevers daar meestal wel toestemming voor geven.

Congres

Naast de website organiseren het NGB en het OO&R op donderdag 30 september 2021 een congres waarin verschillende bijdragen gepresenteerd en besproken worden en waar de deelnemers kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Doel is ook om een netwerk op te zetten van juristen die zich met duurzaamheid bezighouden. Het congres (en het toewerken naar het congres) bieden hiervoor veel gelegenheid. Tijdens het congres worden naast plenaire presentaties met algemene onderwerpen, ook deelsessies georganiseerd rondom de verschillende thema’s van de klimaattafels.

Wilt u een publicatie op de website plaatsen en/of een presentatie geven op het congres? Dan kunt u dit kenbaar maken via dit e-mailadres: juristdoetwat@ngb.nl
website: www.ngb.nl/jurist-doet-wat

Laatste nieuws