Op 23 mei 2023 heeft de stichting Global Rights Compliance de toolkit Basisnormen voor Onderzoek bij het Documenteren van Internationale Misdaden in Oekraïne (BIS-Ukraine) gepubliceerd. Global Rights Compliance werkt samen met het T.M.C. Asser Instituut in het MATRA-Ukraine project Strengthening Ukraine’s Capacity to Investigate and Prosecute International Crimes.

De BIS-Ukraine is bedoeld voor NGO’s, mensenrechtenverdedigers en journalisten die in Oekraïne internationale misdaden documenteren. De toolkit omvat een handboek met regels en normen, waarvoor is geput uit de Oekraïense strafwetgeving en uit internationale mensenrechten- en strafrechtelijke normen en verdragen. Ook worden internationaal beproefde methoden voor het documenteren van internationale misdaden beschreven. Het handboek moet ervoor zorgen dat informatie en bewijsmateriaal effectief wordt verzameld en bewaard, en dat het ook gebruikt kan worden in de rechtszaal. Verder bevat de BIS-Ukraine handige naslagwerken met essentiële onderzoeksnormen en praktische tips voor het omgaan met de verschillende soorten bewijsmateriaal. Denk hierbij aan fysiek, documentair, digitaal, audiovisueel bewijsmateriaal, en inlichtingen uit openbare bronnen. Ook conflict-gerelateerd seksueel geweld en principes gericht op de omgang met getuigen en overlevenden worden behandeld. Binnenkort verschijnt ook de BIS-KIT mobiele app, met daarin praktische onderzoeksprocedures en tips voor het identificeren van internationale misdaden.

Basic Investigative Standards for Documenting International Crimes in Ukraine (BIS-Ukraine)

Bron: www.asser.nl

Laatste nieuws