De naar aanleiding van de toeslagenaffaire ingestelde Staatscommissie rechtsstaat, heeft een internetconsultatie geopend over het functioneren van de rechtsstaat. De commissie doet onderzoek naar het functioneren van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. Burgers kunnen hun mening geven over de rechtsstaat en de rechtsstatelijke cultuur in Nederland.

De Staatscommissie rechtsstaat is in november 2022 ingesteld en heeft de opdracht om vanuit het perspectief van de burger het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor versterking ervan. Consultatievragen die commissie stelt zijn:

  • Welk onderwerp verdient in uw ogen speciale aandacht en waarom?
  • Wat zijn concrete maatregelen om het functioneren van de regering, het parlement en de rechtspraak en hun onderlinge verhouding in de praktijk te verbeteren?
  • Hoe kan de rechtsbescherming van de burger effectief beter worden?

Reageren op de consultatie kan tot 1 juli 2023.

Toeslagenaffaire

De Staatscommissie rechtsstaat komt voort uit het rapport Ongekend Onrecht over de toeslagenaffaire. Het rapport constateert dat in de toeslagenaffaire de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en dat burgers daardoor ernstig in de knel zijn gekomen. Naar aanleiding van dit rapport heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd een Staatscommissie in te stellen die kijkt naar het functioneren van de rechtsstaat.

Internetconsultatie Denk mee met de Staatscommissie rechtsstaat

Bron: www.staatscommissierechtsstaat.nl

Laatste nieuws