Het gerechtshof Den Haag heeft op 17 oktober 2022 het schorsingsverzoek van de Nederlandse Staat en COA afgewezen over het nemen van maatregelen om de opvang van asielzoekers te verbeteren. De rechtbank bepaalde dat de opgelegde maatregelen ‘uitvoerbaar bij voorraad’ zijn, ook als de Staat hoger beroep instelt. De Staat is in hoger beroep gekomen tegen dit vonnis.

De maatregelen om de opvang te verbeteren zijn opgelegd in een vonnis van de rechtbank Den Haag van 6 oktober jl. in een zaak die Vluchtelingenwerk had aangespannen. Het criterium dat het hof bij de beoordeling van dit schorsingsverzoek hanteerde was, of het belang van Vluchtelingenwerk bij onmiddellijke uitvoering van het vonnis zwaarder weegt dan het belang van de Staat bij het mogen wachten van de uitkomst van het hoger beroep. Daarbij moet het hof uitgaan van de juistheid van de beslissingen en oordelen in het rechtbankvonnis. Het hof beslist dat het belang van Vluchtelingenwerk bij de uitvoering van de maatregelen zwaarder weegt dan het belang van de Staat bij behoud van de bestaande toestand. Het gaat hier om kwetsbare groepen mensen, zoals jonge kinderen, zwangere vrouwen, alleenstaande minderjarigen en personen met een medische of psychische indicatie.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in dit spoedappel vindt plaats op donderdag 10 november a.s. om 13.30 uur.

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws