Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool heeft samen met de Rijksuniversiteit Groningen een handreiking gemaakt om online aangejaagd geweld preventief te kunnen aanpakken. De handreiking is bedoeld voor jongerenwerkers, gemeenten en politie. Dat meldt de Thorbecke Academie op 18 december 2023 in een persbericht.

De kern van deze handreiking gaat over vertrouwen en verbinding tussen organisaties en de jongeren. Deze preventieve insteek is anders dan het actief speuren naar online signalen van mogelijke online ordeverstoringen of geweld. Actief speuren komt momenteel meer en meer onder druk te staan vanwege privacywetgeving en het is ook maar de vraag of op basis van losse signalen een zinvolle duiding mogelijk is. In de handreiking staan tips en randvoorwaarden. Zoals het faciliteren van werknemers. Volgens het lectoraat is online werken niet iets dat je er zomaar even bijdoet. De aanpak vraagt veel expertise en flexibiliteit. Bij veel organisaties staat online werken nog in de kinderschoenen. Het is nodig de organisatie te faciliteren, voor extra uren te zorgen en vast te leggen wie welke taken op zich neemt rond online aangejaagd geweld. Het online domein wordt de komende jaren steeds belangrijker op terreinen van ordeverstoringen, ondermijning, radicalisering, en criminaliteit. Geen enkele organisatie kan zich permitteren om niet online te werken: vroeg of laat wordt de aansluiting met de doelgroep jongeren gemist. Ook de rol en mogelijkheden van online werken bij het jongerenwerk wordt nog onderschat, schrijft het lectoraat.

De informatie uit de handreiking wordt opgenomen in het barrièremodel ‘Online aangejaagde ordeverstoringen’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Documenten online aangejaagde ordeverstoringen (CCV)

Bron: www.nhlstenden.com

Laatste nieuws