17 grote online platforms en 2 grote online zoekmachines moeten vanaf eind augustus 2023 aan ruimere verplichtingen binnen de nieuwe Digital Services Act (DSA) voldoen. Dat heeft de Europese Commissie besloten op 25 april 2023. De Europese Commissie houdt toezicht op naleving door deze 19 grootste bedrijven. De grote bedrijven betalen zelf via een heffing voor dit toezicht.

Het gaat onder andere om Apple, Google, Meta (Facebook en Instagram), Twitter, AliExpress en Booking.com. Deze platforms en zoekmachines moeten jaarlijkse beoordelingen van de risico's van schadelijke online praktijken op hun diensten uitvoeren. Bijvoorbeeld als het gaat om illegale goederen of content en het verspreiden van desinformatie. Zij moeten hier tegen maatregelen nemen. Ook krijgen zij controles op hun gebruikte algoritmes. Als de bedrijven niet voldoen aan de DSA, kunnen door de Europese Commissie boetes worden opgelegd tot 6% van hun mondiale jaaromzet of dwangsommen tot 5% van hun gemiddelde dagelijkse inkomsten.

Deadline overige bedrijven 17 februari 2024

DSA gaat ook gelden voor andere onlinemarktplaatsen, sociale netwerken, zoekmachines, cloudaanbieders, internetproviders, videoplatforms en online reis- en accommodatieplatforms. Onlinemarktplaatsen moeten bijvoorbeeld meer informatie inwinnen én publiceren over de bedrijven op hun platform. Ook moeten digitale diensten onder andere de regels voor het verwijderen van informatie of gebruikersaccounts uitgebreider uitleggen aan gebruikers. Op 17 februari 2024 moeten alle diensten en platforms volledig aan de in de gehele EU geldende DSA voldoen. Via de DSA wordt het online platforms verboden om nog langer advertenties te personaliseren op grond van bijvoorbeeld geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Minderjarigen worden extra beschermd tegen gepersonaliseerde advertenties. Dat moet eraan bijdragen dat ze geen ongepaste reclame te zien krijgen. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op deze overige online diensten.

Digital Services Act: Commission designates first set of Very Large Online Platforms and Search Engines

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws