Op 16 januari 2023 presenteerde het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) een onderzoek naar de pilot preventief fouilleren van de gemeente Amsterdam.

De Amsterdamse burgermeester besloot tot de pilot preventief fouilleren op wapens vanwege de toenemende wapengerelateerde misdaad in Amsterdam. De politie en gemeente gingen akkoord, op voorwaarde dat er onafhankelijk onderzoek zou worden uitgevoerd. Het NSCR zette hiervoor een veldonderzoek op met wetenschappers die ‘undercover gingen’.

Vervroegd stopzetten pilot

De pilot is eerder stopgezet omdat tegen de afspraken in controles werden gehouden buiten de aangewezen gebieden en in gebouwen. Voordat de pilot werd stopgezet, heeft het NSCR een redelijke hoeveelheid kwantitatieve data en veldwaarnemingsdata kunnen verzamelen, waaruit een aantal voorlopige conclusies zijn getrokken.

Belangrijkste conclusies

  • Jongere mensen, vooral jongeren van ongeveer 25 tot 30 jaar, werden onevenredig vaak geselecteerd voor een wapencontrole, in vergelijking tot de personen die op dezelfde locatie aanwezig waren en niet geselecteerd werden.
  • Niet-witte mensen en mannen werden niet onevenredig vaak geselecteerd voor een wapencontrole, in vergelijking tot de personen die op dezelfde locatie aanwezig waren en niet geselecteerd werden.

Onderzoekers tekenen aan dat het niet duidelijk is of het feit dat geen profilering op basis van etnische afkomst of gender werd gevonden komt doordat deze bias niet bestaat, of doordat de verzamelde dataset eenvoudig te klein en te vertroebeld is om deze mogelijke bias vast te stellen.

Profilering van burgers tijdens wapencontroles in Amsterdam: een observationele analyse van praktijken en mogelijke biases

Bron: www.nscr.nl

Laatste nieuws