Oud-Nederlanders die sinds 1993 het Nederlanderschap en het burgerschap van de EU hebben verloren, kunnen die mogelijk weer terugkrijgen. Er is nu een online tool die deze groep Nederlanders kan helpen om te bepalen of zij inderdaad hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. In dat geval kunnen zij een zogenaamde evenredigheidstoets aanvragen.

Iedereen die beschikt over de Nederlandse nationaliteit beschikt ook over het EU-burgerschap. Het EU-burgerschap maakt het onder andere mogelijk dat om vrij te reizen en te wonen op het grondgebied van de EU en om daar te werken. Verlies van de Nederlandse nationaliteit betekent mogelijk ook verlies van het EU-burgerschap. De mogelijkheid van vrij reizen, wonen en werken binnen de EU vervalt dan.
De Raad van State heeft op 12 februari 2020 en 20 mei 2020 bepaald dat de Nederlandse Rijksoverheid op individuele basis moet onderzoeken wat de concrete gevolgen zijn, als iemand het EU-burgerschap kwijtraakt. Als de Rijksoverheid oordeelt dat de gevolgen van het verlies van het EU-burgerschap onevenredig zijn, herleeft met terugwerkende kracht het Nederlanderschap.

De evenredigheidstoets
De Rijksoverheid voert deze evenredigheidstoets alleen op verzoek uit voor mensen die:

  • Een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben aangevraagd bij een ambassade of consulaat.
  • De Nederlandse nationaliteit zijn kwijtgeraakt:

- omdat ze langer dan 10 jaar buiten Nederland, de Europese Unie, Aruba, Curaçao of Sint Maarten woonden of

- omdat vrijwillig een andere nationaliteit is verkregen, op het moment dat men de Nederlandse nationaliteit bezat.

  • Die toen geen nationaliteit hadden van een ander EU-land.

De persoon in kwestie moet zelf bewijzen dat het verlies van het EU-burgerschap voor hem of haar onevenredige gevolgen heeft gehad.

Nagaan of de Nederlandse nationaliteit is kwijtgeraakt
De Rijksoverheid heeft een tool ter beschikking gesteld waarmee achterhaald kan worden of de Nederlandse nationaliteit is kwijtgeraakt. De tool is een hulpmiddel en geeft alleen aan of mogelijk de Nederlandse nationaliteit is kwijtgeraakt. Blijkt uit de tool dat de Nederlandse nationaliteit is kwijtgeraakt? Dan wordt door het aanvragen van een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart de evenredigheidstoets uitgevoerd. De tool geeft aan, aan welke voorwaarden moet worden voldaan om die toets te kunnen laten doen. Het laten uitvoeren van een evenredigheidstoets is geen garantie voor het terugkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Dat hangt van de persoonlijke omstandigheden af die in de evenredigheidstoets worden beoordeeld.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws