Veel problemen die Roma in Nederland ervaren, lijken voort te komen uit het ontbreken van documenten, zoals een geboorteaangifte. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Op dit moment wonen er in Nederland naar schatting enige honderden Roma die geregistreerd staan met nationaliteit onbekend of als staatloos. Deze Roma hebben minder rechten dan personen die wel een nationaliteit hebben. Daarnaast is onrechtmatig verblijf een probleem. De gevolgen hiervan zijn dat Roma bijvoorbeeld niet legaal mogen werken en geen recht hebben op een uitkering.

Staatloosheid onduidelijk

De Nederlandse staat heeft een verplichting om staatloosheid terug te dringen, omdat zij twee VN-verdragen heeft ondertekend. Respondenten van het onderzoek - zowel Roma als professionals - weten niet altijd goed te benoemen wanneer er sprake is van staatloosheid. Staatloosheid werd vooral in verband gebracht met het ontbreken van documenten en een zwakke verblijfspositie. De respondenten benadrukten vaak dat het hele systeem rondom verblijfsrecht en de geldende voorwaarden te complex en bureaucratisch is.

'Bijzonder ingewikkeld om aan papieren te komen'. Een verkennend onderzoek naar de nationaliteit en verblijfspositie van Roma in Nederland.

Bron: www.wodc.nl

Laatste nieuws