Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is met verschillende partijen een oplossing overeengekomen voor de problematiek van de notariële geheimhoudingsplicht bij klantonderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering.

Tot nu toe konden banken moeilijk aan informatie komen van notarissen voor hun klantonderzoek om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Banken hebben bij dit onderzoek te maken met de notariële geheimhoudingsplicht. Resultaat van het overleg van de NVB met De Nederlandsche Bank (DNB) en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Financiën, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is dat notarissen een verklaring kunnen afgeven dat zij zelf het benodigde onderzoek hebben gedaan.

Derdengeldenrekeningen

In het kader van hun wettelijke verplichtingen inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten banken soms informatie vragen aan notarissen over hun derdengeldenrekeningen. Vanwege de notariële geheimhoudingsplicht kunnen notarissen vaak niet aan dit informatieverzoek voldoen. De overeengekomen oplossing is een verklaring van de notaris. Deze bevat feitelijke informatie over het Wwft-cliëntenonderzoek dat de notaris heeft uitgevoerd. Als een notaris de informatie die een bank vraagt niet kan verstrekken omdat hij rekening moet houden met zijn wettelijke geheimhoudingsplicht, dan kan de notaris deze verklaring afgeven aan de bank. De bank mag dan op deze verklaring vertrouwen. De notaris moet van het afgeven van de verklaring aan een bank melding doen bij het BFT.

Bron: www.nvb.nl

Laatste nieuws