De Nationale ombudsman meldt op 19 februari 2024 te gaan onderzoeken of de overheid op een behoorlijke manier omgaat met de gegevens van mensen die een Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER)-registratie op hun naam hebben staan. Burgers met een terrorisme of extremisme registratie, zijn hier zelf vaak niet van op de hoogte.

De gevolgen van een registratie kunnen groot zijn. Maar het is onduidelijk waar burgers terecht kunnen met vragen. Waarom staan ze geregistreerd, wie heeft dit gedaan en hoe kunnen ze aanvechten dat de registratie eventueel onterecht is? De ombudsman ontving een tiental klachten van burgers. Uit de klachten over CTER-registraties, blijkt dat burgers niet goed weten waar ze terecht kunnen. Via reguliere procedures, zoals een inzageverzoek bij de politie of beroep bij de rechter, krijgen ze moeilijk informatie over hun registratie of de besluitvorming die hiertoe geleid heeft. De politie kan informatie over iemand met een registratie delen met verschillende (veiligheids)instanties, opsporingsdiensten en landen. De informatie 'verdwijnt' zo in verschillende systemen. De ombudsman wil weten of de overheid op een behoorlijke manier omgaat met deze gegevens. De gevolgen voor burgers kunnen namelijk groot zijn. Als de informatie eenmaal in verschillende systemen terecht is gekomen, kan het moeilijk zijn - ook voor de overheid - om een onterechte signalering te verwijderen.

Bron: www.nationaleombudsman.nl

Laatste nieuws