Het Asser Instituut, onderzoeksinstituut voor internationaal en Europees recht, lanceerde onlangs de Asser Nexus-website. Deze website bevat een veelheid aan informatie over internationaal recht met betrekking tot criminaliteit en conflict, zoals publicaties, lezingen, trainingen en onderzoeksdatabases. Daarmee is de Asser Nexus een belangrijke informatiebron, bijvoorbeeld voor onderzoekers en journalisten: www.asser.nl/nexus   

Onderling verbonden

De website biedt informatie op het snijvlak van de rechtsgebieden Internationaal Humanitair Recht (IHR), Internationaal Strafrecht (ICL), Transnationaal Strafrecht (TCL) en Juridische aspecten van terrorismebestrijding (LACT). Deze specialismen zijn onderling verbonden en overlappen soms ook: de reden om deze informatie bij elkaar te presenteren. Dit aspect stond centraal in de creatie en lay-out van de site.

De site is gericht op een aantal doelgroepen. Onderzoekers vinden er de laatste ontwikkelingen en trends, journalisten algemene achtergrondinformatie. Professionals in de strafrechtsector kunnen zich oriënteren op een training, studenten kunnen een case-samenvatting opzoeken.

 

International Crimes Database

Belangrijk onderdeel van de website is de International Crimes Database: een database met grote hoeveelheden informatie en rechtszaken over genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, marteling, agressie, piraterij, buitenlandse strijders en terrorisme.

 

De website wordt voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Met feedback kunt u contact opnemen met het Nexus-team: nexus@asser.nl.

 

www.asser.nl/nexus  

Laatste nieuws