De Autoriteit Consument & Markt (ACM) past de Leidraad bescherming online consument aan. Dit is nodig omdat de ontwikkelingen in de digitale wereld snel gaan. Dat vertaalt zich in nieuwe inzichten, nieuwe wet- en regelgeving en rechterlijke uitspraken. De leidraad biedt bedrijven die zich aan de regels willen houden houvast. De ACM roept betrokkenen vanuit de praktijk op hierover mee te denken. Hierbij denkt de ACM aan online bedrijven en marketeers, designers en juridische experts die hen adviseren, maar ook consumentenorganisaties en gedragswetenschappers. De aanpassingen zijn nodig om consumenten beter te beschermen tegen online misleiding.

Waarover gaat de leidraad?

Online worden er steeds meer en slimmere technieken ingezet om consumenten te beïnvloeden. Daar waar het gaat om aankopen, komt het op het terrein van de ACM. Dan zijn vragen aan de orde als:

Is de informatie duidelijk en volledig, of worden er technieken ingezet om de consument ongemerkt te beïnvloeden om ze een bepaalde beslissing te laten nemen?

Wanneer gaat iets over van verleiding in misleiding en welke technieken worden daarbij ingezet? Denk daarbij aan zaken als de inzet van nepreviews of betaald ranken. Ook de manier en de vorm waarmee de informatie wordt gepresenteerd, beïnvloedt het gedrag van consumenten.

Dit heeft de ACM in 2020 op een rijtje gezet in de Leidraad bescherming online consument. Dit document is aan vernieuwing toe. De kennis over online-technieken en beïnvloeding neemt toe en de wetgeving stelt extra regels.

De leidraad betreft het hele online-koopproces van de consument: van de fase voor de aankoop (reclame, oriëntatie), de aankoop zelf en de fase na de aankoop (opzeggen, klacht). De vuistregels voor platforms zullen in de nieuwe versie van de leidraad worden opgenomen. De ACM wil de nieuwe versie voor het einde van 2022 publiceren.

Meedenken over de vernieuwing Leidraad bescherming online consument?

De ACM nodigt partijen uit om mee te denken over de vernieuwing van de Leidraad. De leidraad wordt aangepast op basis van antwoorden op de volgende vragen:

Hoe kan de ACM de leidraad beter laten aansluiten op de praktijk van mensen en bedrijven die zich bezighouden met de beïnvloeding van consumenten en het ontwerp van beslisomgevingen (denk bijvoorbeeld aan marketeers, designers en compliance officers)?

Zijn er onderwerpen die geen of onvoldoende aandacht krijgen in de huidige versie van de leidraad? Zo ja, hoe kan de ACM deze in de leidraad meenemen?

Uw antwoorden op deze vragen kunt u tot 2 mei a.s. mailen naar UpdateLBOC@acm.nl.

Laatste nieuws