Nederlands Juristenblad 9
1 maart 2013
2013/3
Final boarding call voor de luchtvaartmaatschappijen
Nelson en Tui
Het Sturgeon en Böck-arrest van het Hof van Justitie EU zette de luchtvaartbranche op zijn achterste benen. De verplichting tot het betalen van gestandaardiseerde compensatie bij annulering van een vlucht werd uitgebreid naar vertragingsgevallen. De luchtvaartmaatschappijen weigerden de uitspraak te erkennen en wezen compensatievorderingen van passagiers massaal af. Zo’n 2000 zaken werden aangehouden in afwachting van het Nelson en TUI-arrest dat duidelijkheid moest scheppen over de vraag in hoeverre het Sturgeon en Böck-arrest in strijd is met het Verdrag van Montreal. Die duidelijkheid kwam er: het heeft duidelijk gemaakt dat het Hof niet met zich laat sollen. Luchtvaartmaatschappijen kunnen niet meer weigeren om in geval van vertraging de standaardcompensatie te betalen. Het is tijd dat zij het verzet opgeven en hun verlies nemen.
Vrijgesproken maar niet vrij
De bewaarregeling DNA voor vrijgesproken verdachten bij het wetsvoorstel herziening ten nadele
Bij het wetsvoorstel ‘herziening ten nadele’ is de memorie van antwoord verschenen, met een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden. Dit ontwerpbesluit bevat een regeling voor het bewaren van de gegevens van vrijgesproken verdachten. Deze bewaarregeling zet, samen met de beoogde terugwerkende kracht van het wetsvoorstel, de discussie op scherp. Bovendien blijkt één van de gronden voor herziening ten nadele al tijdens het wetgevingsproces, louter door interpretatie, aanzienlijk ruimer geworden dan in de memorie van toelichting werd voorgesteld. Het gevolg hiervan is dat de regeling zoals hij er nu uitziet niet meer beperkt is tot de evidente gevallen.
Ronald Dworkin (1931-2013) en de democratische rechtsstaat
Op 14 februari jongstleden overleed R.M. (Ronald Myles) Dworkin; hij werd 81 jaar oud, en is een van de grootste rechtsfilosofen en denkers over de democratische rechtsstaat uit de recente geschiedenis. Hij was bovendien niet alleen een intellectueel die wereldberoemd was in academische kringen; onder andere via zijn vele artikelen in The New York Review of Books, drukte hij decennialang tevens zijn stempel op het publieke debat in vooral de Verenigde Staten. In ieder geval was in de Engelstalige wereld de afgelopen dagen aan erkenning voor Dworkin geen gebrek. De New York Times noemde hem in een obituary een ‘public intellectual of bracingly liberal views who insisted that morality is the touchstone of constitutional interpretation.’ Guido Calabresi, voormalig decaan van de Yale Law School, had het in diezelfde krant over ‘the primary legal philosopher of his generation.’
Eerder verschenen
NJB 8 (2013)
22 februari 2013
NJB 7 (2013)
15 februari 2013
NJB 6 (2013)
8 februari 2013
NJB 5 (2013)
1 februari 2013
NJB 4 (2013)
25 januari 2013