Nederlands Juristenblad 8
28 februari 2024
2024/2
De aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen
Laveren tussen chaos en censuur
Effectieve openbare-ordehandhaving is in toenemende mate bemoeilijkt doordat relschoppers openbare platforms van social media gebruiken om talrijke ordeverstoorders op de been te brengen en aanwijzingen te geven. Gebeurtenissen rond demonstraties van Kick out Zwarte Piet laten zien dat daardoor ook de demonstratievrijheid in de knel kan komen. Gemeentebesturen proberen via bestuurlijke maatregelen de online communicatie die wanordelijkheden veroorzaakt, preventief te verbieden. Dit is echter strijdig met artikel 7 Grondwet. Gemeentelijke regelgeving en bevoegdheden van de burgemeester kunnen geen oplossing bieden voor dit vraagstuk. Veeleer moet worden ingezet op een snellere inzet van het strafrecht om escalatie door online aanjagen te voorkomen. Juridische bevoegdheden heeft het gemeentebestuur in dezen niet, maar het kan een belangrijke de-escalerende rol spelen door potentiƫle relschoppers en onvrede onder bewoners tijdig te signaleren en met hen in gesprek te gaan.

[verder lezen in InView]

Rechtspraak en parlementaire geschiedenis
Mag het een onsje minder?
In de Nederlandse rechtspraak speelt de parlementaire geschiedenis een belangrijke rol bij de interpretatie van de wet. In dit artikel wordt de opvatting verdedigd dat die rol veel te groot is. Te pas en te onpas wordt in de jurisprudentie naar de parlementaire geschiedenis verwezen. Dat tast het gezag van de wet aan en voegt onnodig complexiteit toe bij het bepalen van de rechtspositie. Dat gaat ten koste van de rechtszekerheid. Dit artikel bepleit daarom een terughoudender gebruik van de parlementaire geschiedenis.

[verder lezen in InView]

De Wet vaste huurcontracten
Terug naar af
De Wet vaste huurcontracten, die 11 december 2023 het Staatsblad haalde, belooft de huurmarkt te verbeteren. Tijdelijke huurcontracten bleken niet de beloofde voordelen te bieden en wel veel nadelen in zich te bergen, waaronder het verdringen van de starters op de woningmarkt, woononzekerheid voor huurders, verminderde leefbaarheid in woonwijken en hoge huurprijzen in de geliberaliseerde sector. Wel is het zaak om met een nieuwe Minister van Volkshuisvesting de huur- en huurprijsbescherming woonruimte als geheel te doordenken en er weer een uitgebalanceerd geheel van te maken.

[verder lezen in InView]

Eerder verschenen
NJB 7 (2024)
14 februari 2024
NJB 6 (2024)
7 februari 2024
NJB 5 (2024)
31 januari 2024
NJB 4 (2024)
24 januari 2024
NJB 3 (2024)
17 januari 2024