Nederlands Juristenblad 40
17 november 2021
2021/11
Het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht in de Caribische Koninkrijksdelen
De afgelopen jaren hebben zich de nodige rechtsontwikkelingen voorgedaan in de Caribische Koninkrijksdelen met betrekking tot huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht die de auteur ertoe hebben gezet om daarvan een overzicht op hoofdlijnen te geven. Concrete aanleiding zijn twee belangwekkende recente uitspraken van de Caribische rechter – Gerecht in Eerste aanleg van Aruba van 27 mei 2020 en Gerecht in Eerste aanleg van Curaçao van 13 september 2021 – met betrekking tot het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht. De ingezette weg naar volledig gelijke rechten voor paren van gelijk geslacht in ook het gehele Caribische deel van het Koninkrijk lijkt onafwendbaar.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Ontwikkelingen rondom samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing
De nationale wet bevat, in tegenstelling tot internationale regelgeving, geen bepaling die voorschrijft dat broers en zussen het recht hebben op samenplaatsing bij uithuisplaatsing. De afgelopen twee jaar was er in toenemende mate aandacht voor dit onderwerp. Deze bijdrage biedt een overzicht van recent juridisch en gedragswetenschappelijk onderzoek alsmede een beschrijving van de ontwikkelingen in de politiek in zowel Nederland als België en Schotland.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Blijft recht een poging om gerechtigheid te realiseren?
150 jaar Nederlandse Juristen-Vereniging Jubileumcongres 8 oktober 2021 - Jaarrede voorzitter Rien den Boer
Op dit door corona uitgestelde jubileumcongres van de NJV staat de voorzitter, na enkele algemene opmerkingen over de NJV en het recht, stil bij twee thema’s: tijdigheid en eenvoud in het recht en doet hij zelfs enkele voorstellen die voorbij gaan aan de smalle marges van de politiek.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst
Een verslag van het NJV Jubileumcongres
In de Grote Kerk in Den Haag werd op 8 oktober 2021 de 150ste jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging gehouden. Nadat de NJV was genoodzaakt het congres ‘De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst’ tot driemaal toe uit te stellen vanwege de coronamaatregelen, kon het ruim een jaar later dan oorspronkelijk was gepland in de ruim ingerichte kerk alsnog doorgang vinden.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Stellingen en Stemmingen Jubileumcongres 150 jaar Nederlandse Juristen-Vereniging
O De vergadering van de NJV stemde op 8 oktober 2021 over de bij de preadviezen behorende stellingen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Eerder verschenen
NJB 39 (2021)
10 november 2021
NJB 38 (2021)
3 november 2021
NJB 37 (2021)
27 oktober 2021
NJB 36 (2021)
20 oktober 2021
NJB 35 (2021)
13 oktober 2021