Artikelen van Mariëlle Bahlmann

Tijdschrift NJB 40 (2021)
Het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht in de Caribische Koninkrijksdelen
Marnix Snel
De afgelopen jaren hebben zich de nodige rechtsontwikkelingen voorgedaan in de Caribische Koninkrijksdelen met betrekking tot huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht die de auteur ertoe hebben gezet om daarvan een overzicht op hoofdlijnen te geven. Concrete aanleiding zijn twee belangwekkende recente uitspraken van de Caribische rechter – Gerecht in Eerste aanleg van Aruba van 27 mei 2020 en Gerecht in Eerste aanleg van Curaçao van 13 september 2021 – met betrekking tot het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht. De ingezette weg naar volledig gelijke rechten voor paren van gelijk geslacht in ook het gehele Caribische deel van het Koninkrijk lijkt onafwendbaar.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Ontwikkelingen rondom samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing
Mariëlle Bahlmann en Marit Buddenbaum
De nationale wet bevat, in tegenstelling tot internationale regelgeving, geen bepaling die voorschrijft dat broers en zussen het recht hebben op samenplaatsing bij uithuisplaatsing. De afgelopen twee jaar was er in toenemende mate aandacht voor dit onderwerp. Deze bijdrage biedt een overzicht van recent juridisch en gedragswetenschappelijk onderzoek alsmede een beschrijving van de ontwikkelingen in de politiek in zowel Nederland als België en Schotland.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst
Janneke van der Ham en Douwe Herbrink
In de Grote Kerk in Den Haag werd op 8 oktober 2021 de 150ste jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging gehouden. Nadat de NJV was genoodzaakt het congres ‘De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst’ tot driemaal toe uit te stellen vanwege de coronamaatregelen, kon het ruim een jaar later dan oorspronkelijk was gepland in de ruim ingerichte kerk alsnog doorgang vinden.

[verder lezen in NAVIGATOR]

17 november 2021