Nederlands Juristenblad 29
22 september 2022
2022/9
Kroniek Modernisering Wetboek van Strafvordering
Een nader concept van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is inmiddels door de Afdeling advisering van de Raad van State van advies voorzien. De ingrijpende modernisering van het commune strafprocesrecht staat daarmee op het punt haar intrede in het parlement te doen. Hoewel geen fundamentele stelselwijziging wordt doorgevoerd, is wel sprake van een danige herstructurering. Hoe vallen de belangrijkste wijzigingen (of het uitblijven daarvan) op dit moment te waarderen? In vogelvlucht worden, na een algemene beschouwing over het doel van het strafprocesrecht en de doelen van de modernisering ervan, daartoe de zes Boeken van het komende wetsvoorstel besproken, waar aangewezen in het licht van het advies van de Raad van State.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië en Herzegovina
Omstreden maar helaas tot op heden wel noodzakelijk
Wie is de ‘hoge vertegenwoordiger’ in Bosnië en Herzegovina? Zijn belangrijke en machtige positie als vertegenwoordiger van ‘de’ internationale gemeenschap, die als een soort onderkoning op de achtergrond functioneert, is opvallend. Wiens hoge vertegenwoordiger is dit eigenlijk, wat zijn zijn bevoegdheden nu exact en hoe ontwikkelt diens positie zich op het moment? Prangende vragen in deze tijd.

[verder lezen in NAVIGATOR]

In memoriam prof. mr. J.H.A. (Jan) Lokin (1945-2022)
Op 19 juni 2022 overleed Jan Lokin, emeritus hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Eerder verschenen
NJB 28 (2022)
14 september 2022
NJB 27 (2022)
8 september 2022
NJB 26 (2022)
21 juli 2022
NJB 25 (2022)
13 juli 2022
NJB 24 (2022)
6 juli 2022