Nederlands Juristenblad 19
10 mei 2017
2017/5
De Querulant
Bijna iedere praktiserend jurist stuit er vroeg of laat op: de querulant die zijn gelijk wil halen. Hoe aan deze types het hoofd te bieden? Het NJB vroeg psychiater Frank Koerselman of er handvatten in deze zijn aan te reiken. Van hem leren we dat queruleren geen ‘erkende’ psychiatrische aandoening is, maar dat er wel psychiatrische aandoeningen zijn die tot queruleren kunnen leiden. Een bijzonder aspect van de psychiatrie is echter dat de meeste mensen die aan een psychische stoornis lijden, dat zelf niet zo zien. Voor zover er problemen zijn, leggen ze de schuld daarvan bij de ander. In de praktijk valt er met zulke mensen dus over het algemeen geen land te bezeilen. Pogingen tot relativering of een beroep op het gezond verstand interpreteren ze al snel als verraad. Niet zelden leidt dat ertoe dat men zelf het doelwit wordt van een procedure. Het advies is dan ook om querulerend gedrag zo snel mogelijk te herkennen en zich daarvan vervolgens duidelijk te distantiëren.


Lees het hele artikel in Navigator.

 

Zorgschade
Een zoektocht naar knelpunten en oplossingen
De beslissing van de wetgever om eerst nader in de praktijk te sonderen welke knelpunten er op het gebied van schade in de vorm van de behoefte aan zorg worden ervaren, alvorens hiervoor een regeling te treffen in het wetsvoorstel affectieschade, lijkt wijs geweest. De resultaten van inventarisaties in de door De Letselschade Raad georganiseerde expertmeetings laten zien dat vooral de afstemming van het deel van de zorg-behoefte waarin uit het publieke zorgaanbod wordt voorzien met het deel waarvoor een beroep wordt gedaan op het aansprakelijkheidsrecht, problematisch is. Zij laten ook zien dat de duurzame informele zorgverlening door naasten die met het oog daarop inkomen prijsgeven, niet alleen betrekkelijk weinig lijkt voor te komen, maar bovendien met zoveel problemen is omgeven dat daarvoor maatwerk op zijn plaats is.


Lees het hele artikel in Navigator.

 

Definitief ‘groen licht’ Hoge Raad voor schadevergoeding banken binnen strafproces
Op 22 november 2016 deed de strafkamer van de Hoge Raad een interessante uitspraak voor banken die te maken hebben gehad met frauduleuze overschrijvingen en hun klanten hiervoor schadeloos hebben gesteld.


Lees het hele artikel in Navigator.

 

Heroverweeg de strafbeschikking!
De invoering van de strafbeschikking is destijds gestoeld op wetenschappelijk onderzoek dat aan tunnelvisie leek te lijden. Het thans lopende evaluatieonderzoek naar de invoering en effecten van de Wet OM-afdoening biedt de mogelijkheid alsnog onderzoek te doen naar de redenen van en de ervaringen met de afschaffing van de strafbeschikking in een aantal andere Europese landen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 18 (2017)
3 mei 2017
NJB 17 (2017)
26 april 2017
NJB 16 (2017)
20 april 2017
NJB 15 (2017)
13 april 2017
NJB 14 (2017)
6 april 2017