Nederlands Juristenblad 1
3 januari 2017
2017/1
Als Commander in Chief kan President Trump straks bijna alles
Of president Trump het hardere defensiebeleid dat hij heeft aangekondigd gedurende zijn campagne daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen, zal de toekomst leren. Wat wel vrij zeker is, is dat het Amerikaanse staatsrecht hem nauwelijks zal kunnen hinderen. Dit artikel onderzoekt hoe deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden en wat de constitutionele speelruimte is van een hedendaagse Amerikaanse president als het gaat om de inzet van het veiligheidsapparaat van de VS. Het betoogt dat eenieder die hoopt dat de nieuwe president van de VS in toom zal worden gehouden in ieder geval niet moet rekenen op het limiterende vermogen van het Amerikaanse constitutionele recht.


Lees het hele artikel in Navigator.

Maak meer werk van rechtseenheid in het bestuursrecht
Alle vier de hoogste bestuursrechters hebben te maken met vragen die raken aan de uitleg van het algemene bestuursrecht. Het is dus wel zo handig als zij die allemaal op dezelfde wijze beantwoorden. Hoe kan dat het beste worden georganiseerd? Aan wettelijk instrumentarium en goede adviezen ontbreekt het niet. Maar daar wordt veel te weinig mee gedaan. De regeling in de Awb over de conclusie zou echter veel effectiever zijn als zij in overeenstemming zou worden gebracht met die van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Het komen en gaan van het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak
Surrealisme en nutteloze werken in Nederland
Het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak mag dan zijn ingetrokken, het heeft in de loop van zijn bestaan heel wat onrust teweeggebracht. Met name bij de met opheffing bedreigde CBb en CRvB die vier jaar in onzekerheid verkeerden over hun toekomst. Er zijn meer dan genoeg redenen om het komen en gaan van dit onvoldragen wetsvoorstel grondig te analyseren.


Lees het hele artikel in Navigator.

Ons Koninkrijk wordt niet kleiner!
Vijf jaar na de invoering van de nieuwe staatkundige structuur binnen ons Koninkrijk hebben de regeringen van de vier landen in ons Koninkrijk de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar de vier justitiële rijkswetten aangeboden gekregen. Maar de door de vier ministers van Justitie in het Koninkrijk ingestelde interlandelijke werkgroep heeft nog geen gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie kunnen formuleren. Nederland probeert met de landen en bijzondere gemeenten het gesprek aan te gaan. Maar ‘de boodschap’ komt in het Caribisch deel van ons Koninkrijk niet over. Hoe komt dat? Het zou in ieder geval helpen als de politici in Nederland meer geduld tonen en de politici van de landen in het Caribisch gebied meer daadkracht.


Lees het hele artikel in Navigator.

Wat rechtspraak ertoe doet
Een ander geluid
Dat rechters lang niet altijd meer kunnen en willen volstaan met slechts een juridische beslissing kan worden afgeleid uit een op de Dag van de rechtspraak uitgedeeld boekje. Rechters moeten heden ten dage ‘maatschappelijk effectief’ zijn. Nu op institutioneel niveau zowel naar buiten als naar binnen over de taakstelling van de rechtspraak en de rechter dergelijke ambities worden verwoord, moet er aan de bel worden getrokken.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 44 (2016)
14 december 2016
NJB 43 (2016)
8 december 2016
NJB 42 (2016)
30 november 2016
NJB 41 (2016)
23 november 2016
NJB 40 (2016)
16 november 2016