Winstkans, finaliteit en snelheid in het bestuursrechtelijke hoger beroep revisited: intrigerend, voorspelbaar en teleurstellend
Twee jaar geleden deden auteurs onderzoek naar het functioneren van de ABRvS en de CRvB. De meest opvallende bevinding betrof een verschil tussen de procederende partijen. De overheid bleek zeer terughoudend in het gebruik van het rechtsmiddel van hoger beroep, burgers allerminst. De winst in hoger beroep bleek echter bijna zonder uitzondering voor de overheid. 

Wat gaat er inmiddels beter, minder, even goed of even slecht als twee jaar geleden? Om die vraag te beantwoorden deden de auteurs het onderzoek over. Bij de beantwoording concentreren ze zich op dezelfde drie aspecten van de hogerberoepsprocedure als in het eerdere onderzoek: snelheid, winstkans en finaliteit. Vooral de winstkans voor de burger nam significant toe.

Afbeelding


 In NJB Vlog spreken Marc Wever en Bert Marseille met NJB over hun artikel. 


Afbeelding


Het artikel zelf kunt u hier lezen (NJB 2018/1191, afl. 24).


Bron afbeelding: David en Goliath, Dresder gebedsboek, Brugge, Rond 1500 © Artokoloro Quint Lox Limited / Alamy


Over de auteur(s)
Bert Marseille
Hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.