Wet duurzaamheidsinitiatieven

Lees hier de scriptie Een wetsvoorstel voor duurzaamheidsinitiatieven: beter voor het ­milieu of energieverspilling? Een onderzoek naar en een aanbeveling voor het wetsvoorstel ‘Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ van  Chazz Sutherland (Masterscriptie Handels- en Ondernemingsrecht, ­Universiteit van Maastricht, begeleider: Caroline Cauffman, beoordeling: 9)

Bedrijven staan onder toenemende druk om ervoor te zorgen dat ze op een duurzame manier opereren en bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Het mededingingsrecht betreft echter vaak een belemmering voor de noodzakelijke samenwerking bij duurzaamheidsinitiatieven. Door huidige regelgeving stranden dergelijke initiatieven (vroegtijdig), aangezien deze (vaak) leiden tot een beperking van de mededinging. Dit is volgens de huidige nationale én Europese mededingingswetgeving verboden.

Om deze spanningen tussen duurzaamheidsinitiatieven en het mededingingsrecht weg te nemen is op 4 juli 2019 het wetsvoorstel ‘Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel betreft het helpen van partijen bij het realiseren van duurzaamheidsinitiatieven doordat de mogelijkheid wordt gecreëerd initiatieven om te laten zetten in algemeen verbindende voorschriften. Daarnaast heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit Autoriteit Consument & Markt in 2020 een (concept) Leidraad met betrekking tot duurzaamheidsinitiatieven opgesteld, waarin de mogelijkheden die reeds binnen de grenzen van het mededingingsrecht bestaan worden toegelicht.

In deze scriptie van Chazz Sutherland zijn de voor- en tegenargumenten van dit wetsvoorstel geanalyseerd en is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van dit wetsvoorstel. Hierbij wordt betoogd dat het wetsvoorstel kan worden gezien als een stap in de goede richting, maar dat aan het desbetreffende voorstel te veel bezwaren kleven. Bovendien wordt gesteld dat er andere en betere oplossingen zijn voor het probleem en worden daarbij een aantal eigen aanbevelingen aangedragen, waarbij vooral wordt benadrukt dat de Europese instellingen momenteel aan zet zijn.

 

Afbeelding: pixabay

Over de auteur(s)