Sorgepflicht of zorgplicht, wat zorgt beter?

Lees hier de scriptie Sorgepflicht of zorgplicht, wat zorgt beter? Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de geldende zorgplichten voor IT-dienstverleners naar Nederlands en Duits recht van Martijn Berk (masterscriptie Civiel recht, Universiteit Leiden, begeleider: Marishka Neekilappillai, beoordeling: 8). 

Veel automatiseringsprojecten lopen anders dan gepland. Recentelijk is er in Nederland steeds meer aandacht voor de zorgplicht die een IT-leverancier jegens zijn opdrachtgever heeft op grond van de overeenkomst van opdracht. Bij de introductie van de overeenkomst van opdracht heeft de Nederlandse wetgever aansluiting gezocht bij het Duitse begrip Auftrag. Deze scriptie is een rechtsvergelijkend onderzoek naar de zorgplicht die geldt voor IT-dienstverleners naar Duits en Nederlands recht. Uit deze rechtsvergelijking blijkt dat, hoewel de zorgplichtregelingen naar Nederlands en Duits recht anders van opzet zijn, de omvang hiervan in de praktijk min of meer gelijk is. In het Duits recht is de algemene zorgplicht gecodificeerd, terwijl in het Nederlands recht de omvang van deze zorgplicht voornamelijk door jurisprudentie is ingevuld. Specifiek voor de overeenkomst van opdracht bepalen de wetsartikelen van het Nederlands recht de aanvullende zorgplicht. In het Duits recht geldt geen aanvullende zorgplicht voor het Dienstvertrag in aanvulling op de algemene zorgplicht. Ten slotte valt op dat naar Duits recht een IT-project in bepaalde gevallen als aanneming van werk (Werkvertrag) gekwalificeerd wordt. Er geldt dan (onder meer) een resultaatverplichting voor de aannemer. Naar Nederlands recht is een dergelijke kwalificatie niet mogelijk omdat er een stoffelijkheidsvereiste geldt en software geen werk van stoffelijke aard is.

 

Afbeelding: Pixabay

Over de auteur(s)