De Europese Commissie heeft op 25 maart 2024 een onderzoek aangekondigd naar de niet-naleving van de regels inzake de Digital Markets Act (DMA) door Apple, Google en Meta. Het onderzoek richt zich onder meer op het niet toelaten van concurrerende apps in de App Store en Play Store en de advertentievrije abonnementen van Meta.

De DMA trad op 1 november 2022 in werking en sinds 2023 van toepassing op de grootste online platforms. In de verordening worden deze platforms poortwachters genoemd. Onder DMA mogen appontwikkelaars onder meer niet meer worden gedwongen om het betaalsysteem te gebruiken van appstores en mogen platforms eigen producten of diensten niet bevoordelen, bijvoorbeeld door ze bovenaan de zoekresultaten te zetten. Poortwachters hadden tot begin deze maand de tijd om te voldoen aan de regels uit de DMA. De Commissie vermoedt nu dat de door de poortwachters getroffen maatregelen niet voldoende zijn om aan hun verplichtingen inzake DMA te voldoen. De Commissie kondigt de volgende officiële onderzoeken aan: · Naar de sturingsregels in de App Store en Play Store; · Het voorrang geven aan eigen diensten in de zoekmachine van Google en · De gedwongen keuze van gebruikers van Facebook en Instagram tussen betalen en het delen van gegevens door Meta. Bij overtreding kan de Commissie boetes opleggen tot 10% van de totale wereldwijde omzet van het bedrijf. Bij herhaalde overtreding kunnen de boetes oplopen tot 20%. De Commissie kan in geval van systematische inbreuken ook aanvullende maatregelen treffen, zoals het verplichten van een poortwachter om een ​​bedrijf of delen ervan te verkopen.

Bron: www.ec.europa.eu

Laatste nieuws