Ruilverkaveling

Lees hier de scriptie Ruilverkaveling. Een fenomeen met bijzondere juridische gevolgen van Demi Vlieks (Masterscriptie Nederlands Recht, Specialisatie Burgerlijk Recht, Radboud Universiteit, begeleiders: Charissa Domingus en Rick Verhagen, beoordeling: 9,5)

Ruilverkaveling is een originaire wijze van verkrijging. De in de ruilverkaveling betrokken kavels worden in beginsel zonder beperkingen (o.a. lopende verjaringstermijnen, huur en beperkte rechten) verkregen. Deze titelzuiverende werking geldt niet voor hypotheekrechten; daarvoor geldt de zaaksvervangingsregel (zie art. 60 lid 3 Wilg). Een hypotheek op het in de ruilverkaveling ingebrachte perceel gaat met behoud van rang over op het vervangende perceel. Vermelding in de ruilverkavelingsakte of openbare registers is daarvoor niet noodzakelijk.
De vraag die in dit onderzoek beantwoord wordt is of een jongere houder van een hypotheekrecht op een perceel dat door middel van ruilverkaveling is verkregen, wordt beschermd door art. 3:24 of 3:26 BW, wanneer dat perceel reeds bezwaard blijkt met een hypotheekrecht en deze eerdere bezwaring niet in de ruilverkavelingsakte is opgenomen noch de jongere hypotheekhouder daarmee bekend was. Voorts komt aan de orde welke rangorde bij verhaal - bij positieve beantwoording van de vorige vraag - toekomt aan de betrokkenen in geval van een concursus. Verwantschap wordt gezocht met het verdelingsvraagstuk uit o.a. het HR-arrest Amro/Ontvangers en verschillende scenario’s worden uitgewerkt aan de hand van deze jurisprudentie.

 

 

Afbeelding: Pixabay

Over de auteur(s)