Op 1 en 2 december 2023 vond de jaarlijkse vergadering plaats van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland (VVSRBN). De Universiteit Hasselt opende de deuren voor een groot gezelschap van Belgische en Nederlandse rechtsgeleerden. De VVSRBN vraagt jaarlijks aan Belgische en Nederlandse experts om een thema vanuit het eigen recht te bespreken.

Tijdens de tweedaagse vergadering in december 2023 stonden de volgende thema’s centraal:

  • Toerekening - afdeling Burgerlijk recht;
  • De staatsrechtelijke positie van de toezichthouders - afdeling Staats- en bestuursrecht; en
  • De opsporing in bijzondere strafwetgeving - afdeling Strafrecht.

De discussies per afdeling zijn samengevat in een verslag:

Verslagen van de vergadering van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland

Bron: VVSRBN

Laatste nieuws