Het ambtsbericht Rwanda: waarom weer zo'n onjuiste voorstelling van zaken?

In het thematisch ambtsbericht over mensenrechten en justitie in Rwanda van 18 augustus 2016 wordt de situatie in Rwanda op die terreinen wel erg rooskleurig voorgesteld. Terwijl eerdere ambtsberichten hierover een meer accuraat beeld schetsten. Niet duidelijk is waarom dat eerdere beeld is bijgesteld. Als de bronnen die BuZa zelf voor dit ambtsbericht gebruikte, er op worden nageslagen ontstaat toch een heel wat verontrustender beeld dan uit het ambtsbericht 2016 oprijst. Dat verontrustende beeld wordt bevestigd door talloze andere betrouwbare openbare bronnen. Dat een dergelijk algemeen ambtsbericht grote en verschrikkelijke gevolgen kan hebben voor individuele mensen illustreert de zaak van de in 2016, drie maanden na verschijning van het ambtsbericht, door Nederland aan Rwanda uitgeleverde Jean-Baptiste Mugimba. Op het proces dat tegen hem gevoerd wordt, en dat nog steeds niet in een veroordeling is uitgemond, is vanuit rechtsstatelijk oogpunt, heel wat aan te merken, evenals op de door de minister aan de Kamer toegezegde monitoring van dat proces.

Het artikel dat u hier kunt lezen, is Bijlage 4 bij, en een uitgebreide versie met veel meer details van, het tijdschriftartikel met dezelfde titel, gepubliceerd in NJB 2021/983, afl. 14, pp. 1075-1082, verschenen op 9 april 2021. 

Bijlagen (die ook in de tijdschriftversie worden vermeld), kunnen worden ingezien door op de links te klikken hieronder of in de uitgebreide versie. 

 

Afbeelding van Graphist and Operator Printing machines solvent/eco-solvent via Pixabay

Over de auteur(s)