Excuses van de koning

Het belang van de rede van de koning op 30 juni jl. waarin excuses werden gemaakt voor het slavernijverleden staat buiten kijf. De historische argumenten die daarbij zijn gekozen worden in dit artikel van enige duiding en relativering voorzien.

Lees hier het hele artikel Excuses van de koning van Bastiaan van der Velden dat is verschenen in NJB 2023/1865, afl. 26.

Mr. dr. B.D. van der Velden is werkzaam aan de juridische faculteit van de Open Universiteit. Hij publiceerde in 2011 Ik lach met Grotius, en alle die prullen van boeken, een rechtsgeschiedenis van Curaçao, Amsterdam: SWP 2011. 

 

Afbeelding: Flickr, Twee keti-koti-buttons, Jam Willem Doormembal, (CC BY 2.0)

Over de auteur(s)