Minister-president Mark Rutte heeft 19 december 2022 tijdens een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag excuses aangeboden voor de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden.

De premier bood postuum excuses aan aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder het handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. De excuses zijn een belangrijk onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ketenen van het Verleden’ dat het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden in juli 2021 presenteerde. Daarin krijgt de regering het advies om over te gaan tot erkenning, excuses en herstel voor de slavernij in het Koninkrijk.

Herdenking 1 juli 2023

De regering ziet de excuses als een eerste stap en stelt een fonds van 200 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen op het terrein van bewustwording, betrokkenheid en doorwerking. De programmering en bestemming van het fonds vindt plaats in gezamenlijkheid met onder andere nazaten en betrokkenen. Daarnaast stelt het kabinet voor om een onafhankelijk Herdenkingscomité op te richten. Dit Herdenkingscomité moet de komende jaren zorgen voor een grootse, waardige herdenking van het slavernijverleden op 1 juli, samen met het Caribische deel van het Koninkrijk, Suriname en andere landen.

Toespraak van minister-president Mark Rutte over het slavernijverleden

Kamerbrief met reactie kabinet op rapport Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws