Enkele terloopse opmerkingen over ras, gemengdheid en recht door drie Nederlandse juristen

In deze bijdrage wordt het werk besproken van drie Nederlandse juristen die gerespecteerd werden en invloedrijke posities bekleedden. Zij steunden racistische ideologieën niet en verzetten zich er zelfs uitdrukkelijk tegen. Hun werk en hun terloopse opmerkingen over ras en gemengdheid tonen aan dat juridische professionals en rechtsgeleerden werkzaam waren in een juridisch systeem dat betekenissen van ras en gemengdheid bevatte en produceerde en waaraan zij actief bijdroegen.

Zij introduceerden en aanvaardden bepaalde betekenissen van ras en verwierpen andere. Dat bleef niet zonder gevolgen en beïnvloedde de maatschappij en het juridische raamwerk waar wij vandaag mee werken. Het wordt tijd dat het juridische archief vanuit dit perspectief nauwkeurig onder de loep wordt genomen.

Lees hier het artikel 'Enkele terloopse opmerkingen over ras, gemengdheid en recht door drie Nederlandse juristen' van Betty de Hart (gepubliceerd in NJB 2019/2268, afl. 37)

 

Afbeelding: Dancing Casablanca, Zeedijk 26, Amsterdam, op de achtergrond het orkest van Kid Dynamite, foto Jan Peeterse (1914-1981), circa 1950 © Stadsarchief Amsterdam / AD

 

Over de auteur(s)